Firm dodanych: 2019, Branż: 15
Jak dodać i promować firmę?
Ostatnio dodane firmy
logo_firmy

Nazwa firmy: Bendi - wózki wysokiego składowania

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Katowice
  • Kod pocztowy: 40-778
  • Ulica i numer: Bałtycka 49F
  • Województwo: Śląskie
  • NIP: 7251876897

Firma Logi­max Pol­ska z Kato­wic zaj­muje się sprze­dażą oraz ser­wi­sem wóz­ków widło­wych marki Bendi. Nasza oferta obej­muje wózki wyso­kiego skła­do­wa­nia. Posia­damy w sprze­daży wózki Bendi serie B3, B4, Arc­tic, Mini oraz Lon­glo­ader. Wózki Reach Truck oraz wózki sys­te­mowe VNA. Pole­camy wózki miesz­czące się w wąskich kory­ta­rzach, mające duży udźwig i mogące pra­co­wać na zewnątrz.

Szczegóły wizytówki

Mapa:

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Bendi - wózki wysokiego składowania