Firm dodanych: 1965, Branż: 15
Jak dodać i promować firmę?
Ostatnio dodane firmy
logo_firmy

Nazwa firmy: Donati Sp. z o.o.

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Kraków
  • Kod pocztowy: 30-148
  • Ulica i numer: Samuela Bogumiła Lindego 1C
  • Województwo: Małopolskie
  • NIP: 6772452857

Dona­ti24 to firma logi­styczna z Kra­kowa ofe­ru­jąca usługi kurier­skie i trans­por­towe. Dostar­czamy paczki i palety kurie­rem. Prze­wo­zimy palety nie­stan­dar­dowe i prze­my­słowe. Ofe­ru­jemy trans­port lokalny, kra­jowy oraz mię­dzy­na­ro­dowy. Nasz kurier dowiezie auto czę­ści oraz mate­riały ADR pod wska­zany adres. Nasz dział spe­dy­cyjny prze­pro­wa­dzi bezpieczny łań­cuch dostaw.

Szczegóły wizytówki

Mapa:

Promuj skuteczniej swoją firmę:

Donati Sp. z o.o.